ماشین آلات راهسازی همکوHeavy Machineries

فروشندگان 3100دستگاه در یک نگاه تاريخ 29/ دی/1393

ماشين آلات  نو شركت هاي داخلي 

             

رديف

شرح دستگاه 

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

1

بیل چرخ لاستیکی با كولربدون سیستم

HE100B1

2011

0

گارانتي

161/2

901014

هپكو

2

بیل چرخ لاستیکی ليترونيك  ليبهربا كولربدون سيستم

A316

2011

0

گارانتي

178/9

901014

هپكو

3

بیل زنجیری ليترونيك ليبهر باكولر سيستم چكش

R926  

2011

0

گارانتي

244/4

901014

هپكو

4

گريـــــــــــدر

HG180D1

2011

0

گارانتي

259

901014

هپكو

5

غلطك ويبره خودرو

HC100A/C

2011

0

گارانتي

91

901014

هپكو

6

غلطك ويبره خودرو با درام درايو

HCD100C

2011

0

گارانتي

96/72

901014

هپكو

7

غلطك ويبره خودرو پاچه فيلي

HCP100

2011

0

گارانتي

99/84

901014

هپكو

8

غلطك ويبره كششي

HC70

2011

0

گارانتي

26/4

901014

هپكو

9

غلطك با موتور هيوندائي

HC45B

2011

0

گارانتي

3/43

901014

هپكو

10

غلتك 9 چرخ لاستيكي اتو آسفالت

HR105B1

2011

0

گارانتي

59/2

901014

هپكو

11

غلتك استاتيكي دوچرخ آهني

HS78

2011

0

گارانتي

46/5

901014

هپكو

12

غلتك ويبره دستي بنزيني 

HC5F

2011

0

گارانتي

9/3

901014

هپكو

13

غلتك ويبره دستي ديزلي 

HC5MD

2011

0

گارانتي

11/3

901014

هپكو

14

غلتك ويبره خودر

EC18(HC13)

2011

0

گارانتي

20/7

901014

هپكو

15

کمپکتور

HPC5

2011

0

گارانتي

1/5

901014

هپكو

16

غلطك بوماگ BOMAG

BW211

2011

0

گارانتي

141/5

901014

هپكو

17

بلدوزر 

D155A-2

2011

0

گارانتي

576/2

901014

هپكو

18

لودرچرخ لاستيكي كوماتسو 

WA470

2011

0

گارانتي

353/6

901014

هپكو

19

لودرچرخ لاستيكي 

WL65

2011

0

گارانتي

100

901014

هپكو

20

لودرچرخ لاستيكي  50% اقساط

LW300

2011

0

گارانتي

85/28

901014

هپكو

21

لودرچرخ لاستيكي گيربكس ZF

LW500

2011

0

گارانتي

140/4

901014

هپكو

22

لودرچرخ لاستيكي XCMG

LW500

2011

0

گارانتي

119/60

901014

هپكو

23

لودرچرخ لاستيكي 

LW640

2011

0

گارانتي

187/2

901014

هپكو

24

بكهو لودربا سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

115

901014

هپكو

25

بكهو لودربدون  سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

111

901014

هپكو

26

تراکتور

TM6090

2011

0

گارانتي

106/7

901014

هپكو

27

تراکتوربرنج

TC38R

2011

0

گارانتي

21/84

901014

هپكو

28

کــــــمباین 

TC5070

2011

0

گارانتي

192/4

901014

هپكو

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 13:49  توسط علی باقری تبار  | 

 

ماشين آلات  نو شركت هاي داخلي 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

شرح دستگاه 

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

1

بیل چرخ لاستیکی با كولربدون سیستم

HE100B1

2011

0

گارانتي

161/2

901014

هپكو

2

بیل چرخ لاستیکی ليترونيك  ليبهربا كولربدون سيستم

A316

2011

0

گارانتي

178/9

901014

هپكو

3

بیل زنجیری ليترونيك ليبهر باكولر سيستم چكش

R926  

2011

0

گارانتي

244/4

901014

هپكو

4

گريـــــــــــدر

HG180D1

2011

0

گارانتي

259

901014

هپكو

5

غلطك ويبره خودرو

HC100A/C

2011

0

گارانتي

91

901014

هپكو

6

غلطك ويبره خودرو با درام درايو

HCD100C

2011

0

گارانتي

96/72

901014

هپكو

7

غلطك ويبره خودرو پاچه فيلي

HCP100

2011

0

گارانتي

99/84

901014

هپكو

8

غلطك ويبره كششي

HC70

2011

0

گارانتي

26/4

901014

هپكو

9

غلطك با موتور هيوندائي

HC45B

2011

0

گارانتي

3/43

901014

هپكو

10

غلتك 9 چرخ لاستيكي اتو آسفالت

HR105B1

2011

0

گارانتي

59/2

901014

هپكو

11

غلتك استاتيكي دوچرخ آهني

HS78

2011

0

گارانتي

46/5

901014

هپكو

12

غلتك ويبره دستي بنزيني 

HC5F

2011

0

گارانتي

9/3

901014

هپكو

13

غلتك ويبره دستي ديزلي 

HC5MD

2011

0

گارانتي

11/3

901014

هپكو

14

غلتك ويبره خودر

EC18(HC13)

2011

0

گارانتي

20/7

901014

هپكو

15

کمپکتور

HPC5

2011

0

گارانتي

1/5

901014

هپكو

16

غلطك بوماگ BOMAG

BW211

2011

0

گارانتي

141/5

901014

هپكو

17

بلدوزر 

D155A-2

2011

0

گارانتي

576/2

901014

هپكو

18

لودرچرخ لاستيكي كوماتسو 

WA470

2011

0

گارانتي

353/6

901014

هپكو

19

لودرچرخ لاستيكي 

WL65

2011

0

گارانتي

100

901014

هپكو

20

لودرچرخ لاستيكي  50% اقساط

LW300

2011

0

گارانتي

85/28

901014

هپكو

21

لودرچرخ لاستيكي گيربكس ZF

LW500

2011

0

گارانتي

140/4

901014

هپكو

22

لودرچرخ لاستيكي XCMG

LW500

2011

0

گارانتي

119/60

901014

هپكو

23

لودرچرخ لاستيكي 

LW640

2011

0

گارانتي

187/2

901014

هپكو

24

بكهو لودربا سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

115

901014

هپكو

25

بكهو لودربدون  سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

111

901014

هپكو

26

تراکتور

TM6090

2011

0

گارانتي

106/7

901014

هپكو

27

تراکتوربرنج

TC38R

2011

0

گارانتي

21/84

901014

هپكو

28

کــــــمباین 

TC5070

2011

0

گارانتي

192/4

901014

هپكو

29

بيل مكانيكي چرخ زنجيري  HYUNDAI

210LC-7

2011

0

گارانتي

189

900923

 

30

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  ATLAS

140W

2011

0

گارانتي

225

900923

سازه صبا

31

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  ATLAS

160W

2011

0

گارانتي

285

900923

سازه صبا

32

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  ATLAS

180W

2011

0

گارانتي

305

900923

سازه صبا

33

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HYUNDAI

200W-7

2011

0

گارانتي

216

900923

سازه صبا

34

بيل مكانيكي چرخ زنجيري  ATLAS

225LC

2011

0

گارانتي

290

900923

سازه صبا

35

بيل مكانيكي چرخ زنجيري  ATLAS

3306

2011

0

گارانتي

400

900923

سازه صبا

36

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HYUNDAI

500LC-7A

2011

0

گارانتي

326/625

900923

سازه صبا

37

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HYUNDAI

210LC-7A

2011

0

گارانتي

185/925

900923

سازه صبا

38

بيل مكانيكي دلتا راه ماشين

SC2207

2011

0

گارانتي

165

900923

سازه صبا

39

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HITACHI

350H-3

2011

0

گارانتي

354

900923

سازه صبا

40

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HITACHI

210H-3

2011

0

گارانتي

257

900923

سازه صبا

رديف

شرح دستگاه 

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

41

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي  HITACHI

200H-3

2011

0

گارانتي

244

900923

سازه صبا

42

بلدوزر كاترپيلار 

D8

2011

0

گارانتي

750

900923

سازه صبا

43

TEREX                      گريدر تركس

TC190

2011

0

گارانتي

650

900923

سازه صبا

44

گريدر دلتا راه ماشين   

PY200G

2011

0

گارانتي

150

900923

سازه صبا

45

غلطك                             ATLAS

AW1070

2011

0

گارانتي

125

900923

سازه صبا

46

غلطك  دلتا راه ماشين                         

YZ14JC

2011

0

گارانتي

75

900923

سازه صبا

47

غلطك                            HELICO

JS122S/D

2011

0

گارانتي

80/8

900923

سازه صبا

48

TEREX               بكهو لودر تركس

TX

2011

0

گارانتي

160

900923

سازه صبا

49

ميني بيل                        TEREX  

TC25

2011

0

گارانتي

78

900923

سازه صبا

50

ميني بيل                        TEREX  

TC50

2011

0

گارانتي

123

900923

سازه صبا

51

ميني بيل                        TEREX  

TC16 

2011

0

گارانتي

70

900923

سازه صبا

52

ميني بيل                   HYUNDAI   

850-7 

2011

0

گارانتي

60/3

900923

سازه صبا

53

جرثقيل تلسكوپي           ATLAS

5003

2011

0

گارانتي

60

900923

سازه صبا

54

جرثقيل تلسكوپي           ATLAS

6002-A26

2011

0

گارانتي

70

900923

سازه صبا

55

جرثقيل تلسكوپي           ATLAS

6002-A27 

2011

0

گارانتي

90

900923

سازه صبا

56

جرثقيل تلسكوپي           ATLAS

6500.1

2011

0

گارانتي

140

900923

سازه صبا

57

جرثقيل تلسكوپي           ATLAS

600.1

2011

0

گارانتي

190

900923

سازه صبا

58

TEREX              جرثقيل كارگاهي

RC30

2011

0

گارانتي

59

900923

سازه صبا

59

TEREX              جرثقيل كارگاهي

RC40

2011

0

گارانتي

70

900923

سازه صبا

60

جرثقيل تلسكوپي           BOBCAT

T40170

2011

0

گارانتي

 

900923

سازه صبا

رديف

شرح دستگاه 

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

61

بكهو مدل تراكتوري           ATLAS

 

2011

0

گارانتي

40

900923

سازه صبا

62

لودر                            HYUNDAI

HL870-7A

2011

0

گارانتي

311/55

900923

سازه صبا

63

لودر                            HYUNDAI

HL770-7A

2011

0

گارانتي

216

900923

سازه صبا

64

لودر                            HYUNDAI

HL760-7A

2011

0

گارانتي

193

900923

سازه صبا

65

لودر                            HYUNDAI

HL757-7A

2011

0

گارانتي

166/83

900923

سازه صبا

66

لودر كاترپيلار           CATERPILAR

972

2011

0

گارانتي

540

900923

سازه صبا

67

TEREX                                 لودر

TL310

2011

0

گارانتي

330

900923

سازه صبا

68

لودر دلتا راه ماشين

CL956

2011

0

گارانتي

125

900923

سازه صبا

69

لودر دلتا راه ماشين

ZL30F-1

2011

0

گارانتي

70

900923

سازه صبا

70

لودر دلتا راه ماشين

956C

2011

0

گارانتي

110

900923

سازه صبا

71

لودر                               HITACHI

ZW310

2011

0

گارانتي

353

900923

سازه صبا

72

لودر                                HELICO 

956H

2011

0

گارانتي

111/1

900923

سازه صبا

73

لودر                                HELICO 

946H

2011

0

گارانتي

80/2

900923

سازه صبا

74

لودر                                HELICO 

926H 

2011

0

گارانتي

41/5

900923

سازه صبا

75

ميني لودر                     BOBCAT

S205H

2011

0

گارانتي

85

900923

سازه صبا

76

ميني لودر                     LOCUST

1203

2011

0

گارانتي

95

900923

سازه صبا

77

ميني لودر                     HYUNDAI

HSL850-7

2011

0

گارانتي

58/29

900923

سازه صبا

78

بچينگ دلتا راه ماشين 

60M3

2011

0

گارانتي

110

900923

سازه صبا

79

بچينگ پابصيران

PA40E

2011

0

گارانتي

64/5

900923

سازه صبا

80

بچينگ پابصيران

MCR

2011

0

گارانتي

75

900923

سازه صبا

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

81

بچينگ پابصيران

MIXO40CR

2011

0

گارانتي

70

900923

سازه صبا

82

بچينگ پابصيران

MIXO50CR

2011

0

گارانتي

89/5

900923

سازه صبا

83

بچينگ پابصيران

60CR+MB352

2011

0

گارانتي

129

900923

سازه صبا

84

بچينگ پابصيران

60CR+LB4140

2011

0

گارانتي

165

900923

سازه صبا

85

بچينگ پابصيران

6030

2011

0

گارانتي

0

900923

سازه صبا

86

بچينگ پابصيران

120TRCB

2011

0

گارانتي

230

900923

سازه صبا

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 13:1  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

667

گريدر كاترپيلار       ‍‍CATERPILAR

12F

 

 

 

63

901014

 

666

بيل كوماتسو        KOMATSU      

PC220

2011

0

 

265

901014

 

665

لودر ولوو                          VOLVO

L90

2007

4000

 

180

901014

 

664

غلطك  با درام نو              HEPCO 

CA25

1363

 

 

50

901013

 

663

غلطك                             HEPCO 

HC100C

2009

2000

 

82

901013

 

662

گريدر                                 XCMG 

GR215

2005

 

 

95

901013

 

661

بيل كوماتسو           KOMATSU      

PC300

2011

0

گارانتي

355

901013

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

660

بيل كوماتسو       KOMATSU      

PC400

 

 

 

190

901012

 

659

غلتك چرخ لاستيكي      HEPCO  

CA25

1372

 

 

45

901011

 

658

لودر كاترپيلار   CATERPILLAR   

950

 

 

14000

90

901006

 

657

بيل كوماتسو      KOMATSU      

W470-3

2008

4500

 

260

901006

 

656

لودر اس اي ام                   SEM       

ZL50

2010

1700

 

128

901006

 

655

لودر اس اي ام                   SEM       

ZL50

2012

0

 

140

901006

 

654

بيل مكانيكي چرخ زنجيري  HYUNDAI

210

2010

3000

 

174

901006

 

653

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي اطلس 

1404

1999

 

 

65

901006

 

652

لودر كره اي معادل 966 كاترپيلار

LG950-2

2007

4400

 

90

901006

 

651

بيل مكانيكي  لاستيكي كيس 

688

1990

 

 

48

901006

 

650

لودر  اينتر ناش

530A2

 

 

 

55

901006

 

649

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W90

1363

 

63000

70

901006

 

648

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W470-3

1387

3500

 

260

901006

 

647

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W470-3

1388

800

 

300

901005

 

646

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W470-3

1388

200

 

310

901005

 

645

بكهو لودر هپكو نيوهلند

LB95

1389

1000

 

107

901005

 

644

لودر ولوو   هپكو

L90E

2006

8000

 

154

901003

 

643

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W470-1

 

 

0107

150

901001

 

642

لودر كوماتسو         KOMATSU      

W470-1

 

 

085

140

901001

 

641

لودر كوماتسو         KOMATSU      

D155

 

 

27000

190

900930

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

640

بكهو لودر ولوو 

BL71

2007

5700

 

100

900930

 

639

اسفالت تراش ويرتگن 

 

 

 

 

20

900930

 

638

اسفالت تراش ساكائي

ER500F

 

 

 

150

900930

 

637

اسفالت تراش ويرتگن 

W1000C

 

 

 

70

900930

 

636

بلدوزرچرخ مثلثي كاترپيلار D6

D6H

1999

3000

 

95

900930

 

635

بيل مكانيكي چرخ زنجيري

R932

1938

 

 

28

900930

 

634

لودر چرخ لاستيكي زد ال 50 دلتا

ZL40

2007

4000

 

54

900930

 

633

غلتك اتوي اسفالت 

HR-105B

1376

4000

 

30

900926

 

632

بكهو لودرباسيستم چكش كولر JCB 

 

2000

 

 

67

900923

 

631

لودر دلتا راه ماشين 

ZL30F-1

2010

700

گارانتي

65

900923

 

630

بلدوزر كوماتسو 5 سال  توقف

D155A

1999

 

 

400

900909

 

629

لودر فوروكاوا =كات 950 تازه تعمير 

200

1353

 

 

25

900906

 

628

ميني لودر بابكت BOBCAT

S250

2008

3500

 

68

900906

 

627

بيل چرخ زنجيري دوسان 

230

2011

700

گارانتي

200

900906

 

626

غلطك هپكو موتور دويتس 

CA25

 

 

 

36.5

900906

فروحته شد

625

MARSHAL  غلطك دوچرخ اهني9تن

 

 

 

 

17

900906

 

624

غلطك اتواسفالت 9چرخ لاستيكي

HR105

1374

 

 

35

900906

 

623

فينيشر ووگل                 VOGELE  

1502

1992

 

 

80

900906

 

622

بيل زنجيري هپكو موتور پركينز 

HEC100

 

 

 

46

900902

 

621

بيل كاترپيلار 42 تن

235B

1989

 

 

50

900901

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

620

بيل كاترپيلار 50 تن

345B

1998

30000

 

220

900901

فروحته شد

619

بيل با سه باكت واستيك اضافه

HEC100

1380

 

 

53

900830

 

618

بلدوزر ليبهر هپكو

PR731

1364

 

 

16

900829

 

617

لودر ولوو

L160

1987

 

 

140

900829

 

616

لودر كوماتسو

W470-1

1998

 

 

150

900829

 

615

بيل هيوندا  زنجيري 

210

2011

800

 

176

900829

 

614

بيل چرخ زنجيري دوسان 

230

2007

11000

 

155

900829

 

613

ميني لودر بابكت با بكهو وليفتراك 

753

1998

 

 

40

900823

 

612

لودر كوماتسو

W90

 

 

61000

55

900823

 

611

بلدوزر كوماتسو 

D65

 

 

41000

40

900823

 

610

فينيشر ووگل المان 6 چرخ 6سلندر 

1603

2002

3000

 

165

900821

 

609

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

HE100

1381

 

 

73

900821

 

608

بكهو لودر كاترپيلار 

438B

 

 

 

60

900821

 

607

بلدوزر كوماتسو 

D65

1364

 

41000

52

900821

 

606

بلدوزر كوماتسو 

D155AX

1998

 

 

180

900819

 

605

لودر هپكو

HL115

1376

5000

 

26

900818

 

604

بلدوزر كاترپيلار

D8HK

1980

 

4782

85

900817

 

603

لودر كاترپيلار 

966

1987

 

35S01860

85

900817

 

602

لودر كاترپيلار معادل =L90

938G

2003

 

 

130

900817

 

601

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC300-6

2006

7000

 

245

900815

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 11:1  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

600

بيل هيوندا  زنجيري 

250

2011

200

 

200

900815

 

599

لودر اينتر ناش هپكو = 988 CAT

H560

 

 

 

140

900815

 

598

بيل چرخ لاستيكي كوماتسو

W150

 

 

 

80

900814

 

597

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1364

 

 

51

900814

 

596

فينيشر بلوناكس 6 سيلندر 8چرخ

PF90

1977

 

 

57

900812

 

595

گريدر كوماتسو 

GD705R2

1363

 

 

53

900812

 

594

غلطك دوچرخ اهني هپكو

CG11

1375

 

 

14

900812

 

593

بلدوزر اينترناش (نوسازي شاسي)

TD25E

1361

 

 

140

900812

 

592

بلدوزر كوماتسو  باتلاق رو

D5

1995

3000

 

35

900812

 

591

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-7

2010

2300

 

215

900810

 

590

لودر هپكو اينترناش

530A2

 

 

 

60

900810

فروحته شد

589

لودر كاترپيلار 

950

 

 

14500

88

900810

 

588

بلدوزر كوماتسو 

D155

 

 

27000

212

900807

 

587

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1364

 

 

60

900807

 

586

لودر ليوگانگ معادل        966   

CLG842

2007

6000

 

85

900807

 

585

بلدوزر كات كلاچي چرخ مثلثي

D6H

1991

 

 

65

900807

 

584

بلدوزر كوماتسو 

D155

2002

5700

57000

350

900804

 

583

غلطك صاف اتوي ساب بيس25تن

XCMG

1389

 

 

30

900804

 

582

غلطك ويبره خاك وسنگ

CA25

1371

 

 

45

900803

 

581

بيل لاستيكي هپكو

A912

1364

 

 

68

900803

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

580

غلطك 2چرخ آهني دايناپاك

 

1995

 

 

35

900803

 

579

غلطك اتو اسفالت7چرخ هام

 

1999

 

 

45

900803

 

578

لودر ارژنگ چيني معادل 966كات

 

2011

200

 

120

900730

 

577

لودر ليوگانگ معادل        W120   

856

2009

6200

 

118

900730

 

576

بلدوزر كوماتسو 

D155

 

 

23000

200

900730

 

575

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-7

2007

 

 

215

900730

 

574

بلدوزر كوماتسو 

D65

 

 

46000

65

900730

 

573

بلدوزر كوماتسو 

D85

 

 

23000

60

900730

 

572

بلدوزر كوماتسو 

D85

 

 

29000

110

900730

 

571

بلدوزر كوماتسو بدون گيربكس

D155

 

 

25000

165

900730

 

570

لودر هپكو 

H65

 

 

 

39

900727

 

569

بيل اطلس لاستيكي 

1602

1982

 

 

36

900727

 

568

غلطك اينگرسول رند 

ST54

1351

 

 

25

900726

 

567

گريدر كاترپيلار

12F

 

 

4200

65

900726

 

566

بلدوزر كوماتسو 

D155

 

 

16000

180

900726

 

565

بيل زنجيري دوسان با سيستم

230

2011

0

 

208

900726

 

564

بيل زنجيري دوسان با سيستم

230

2010

1000

 

190

900726

 

563

غلطك پاچه فيلي هپكو

HCP100

1386

100

 

80

900726

 

562

لودر هيوندائي

770-7

2005

3000

 

140

900726

 

561

بلدوزر كوماتسو

D155

 

 

23000

220

900726

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

560

گريدر هپكو 

HG180D

1385

6000

 

120

900725

 

559

ميني لودر دوسان 

440

2010

370

 

40

900723

 

558

بلدوزر كوماتسو

D155

2005

700

70000

250

900723

 

557

بلدوزر كوماتسو

D355

 

 

 

180

900723

 

556

بلدوزر ليبهر غير هپكو

PR731

 

 

 

32

900723

 

555

لودر چرخ زنجيري كاترپيلار

977 L

 

 

14X2036

28

900723

 

554

 DAEWOO      لودر چرخ لاستيكي

250

2008

6500

 

150

900720

 

553

بيل چرخ لاستيكي دوو DAEWOO

185

2008

6500

 

185

900720

 

552

ميني لودر بابكت 

S130

 

400

 

56

900720

 

551

بيل ايتالسوئدي دكل بلند لايروبي 

=PC220

 

500

 

100

900720

 

550

لودر كوماتسو 

W90

1363

 

63000

70

900720

 

549

بلدوزر كوماتسو

D85

 

 

21000

65

900720

 

548

بكهو لودر اينتر ناش هپكو 

3500

1983

2000

 

30

900720

 

547

بكهو لودرنيوهلند با سيستم و .....

B115

2011

600

 

115

900720

 

546

بكهو لودر فرگوسن تبريز

TDL86

1388

كم

 

36

900720

 

545

بيل مكانيكي زنجيري هپكو

R912

1363

 

 

41

900720

 

544

ميني لودر 2سيلندر كلارك

 

 

 

 

15

900717

 

543

لودر كوماتسو 

W120

1986

 

 

55

900717

 

542

گريدر كاترپيلار

14G

 

 

96U2985

175

900717

 

541

لودرچرخ لاستيكي 

WL65

1387

1750

 

75

900717

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

540

لودر كاترپيلار 

950

 

 

6706

68

900717

 

539

لودر كاترپيلار 

950

 

 

14500

95

900717

 

538

بيل مكانيكي چ زنجيري پوكلين

P90

 

 

 

25

900716

 

537

لودر كوماتسو 

450A-1

1990

 

 

75

900716

 

536

بلدوزر كوماتسو 

D65

 

 

41000

55

900716

 

535

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-7

2011

0

 

260

900714

 

534

لودر هيوندا با گارانتي 1 ساله

760

2010

100

 

185

900714

 

533

بيل ولوو با سيستم چكش

EC240

2008

6300

 

185

900714

 

532

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-7

2009

4000

 

230

900714

 

531

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-7

2008

4000

 

210

900714

 

530

بيل كوماتسو با سيستم چكش

PC220-6

1997

 

 

137

900714

 

529

لودر فوركاوا معادل 470 باموتور ولوو

S200

1365

 

 

20

900713

 

528

گريدر گاليون  اتومات 

118

 

 

 

22

900710

 

527

بيل چرخ زنجيري هپكو دويتس

HEC100

1384

8000

 

60

900704

 

526

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي ليبهر 

A900

2005

6000

 

110

900704

 

524

بيل چرخ زنجيري دوسان با پيكور

230

2006

3000

 

165

900703

 

523

لودر ولوو  كاترپيلاري دو درب

4400

1369

 

 

57

900703

 

522

لودر هپكو L115

L115

1376

 

 

21

900703

 

521

لودرچرخ لاستيكي(تسهيلات دارد)

ZL50CMC

2011

1000

 

122

900703

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

520

لودر ولوو تازه تعمير سوئدي

L120

2000

16000

 

110

900631

 

519

بيل زنجيري هيوندا با گارانتي 2000س 

210

2011

0

 

185

900629

فروحته شد

518

لودر ااينترناش هپكو 

540A2

1361

 

 

48

900626

 

517

بيل  فيات كوبلكو  (FK) با پيكور ايندكو

E215

6000

2005

 

140

900623

 

516

گريدر SANNY

PQ190

2008

980

 

155

900623

 

515

بيل چرخ زنجيري ولوو      VOLVO

EC240

2010

670

 

225

900623

فروحته شد

514

ميني لودر نيو هلند هپكو 

SL185

1384

25

 

25

900623

 

513

بيل چرخ زنجيري ولوو      VOLVO

EC240

2007

3500

 

190

900623

 

512

بلدوزر كوماتسو 

D155

1371

 

31000

275

900623

 

511

لودر XCMG موتورCAT  باكس200ZF

ZL50G

2011

0

گارانتي

129

900623

 

510

لودر كاترپيلار

950

1350

 

81J

54

900623

ژ

509

گريدر لانگانگ     LONG GONG 

480

2010

2300

 

150

900623

 

508

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC200A-7

2009

3400

 

230

900623

 

507

غلطك صاف با كولر ودرام درايو

HC100C

870514

 

 

80

900616

فروحته شد

506

گريدر كوماتسو 

661

2005

 

 

217

900616

فروحته شد

505

غلطك صاف با كولر ودرام درايو

HC100C

2005

 

 

70

900616

فروحته شد

504

بلدوزر كاترپيلار 

D8N

1991

 

 

165

900616

فروحته شد

503

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC300-6

2006

 

 

300

900614

فروحته شد

502

غلطك7چرخ لاستيكي SAKAI 

 

1998

 

 

39

900613

 

501

غلطك7چرخ لاستيكي SAKAI 

 

1998

 

 

39

900613

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:51  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

500

غلطك دوچرخ اهني KOBELCO

 

2008

 

 

48

900613

 

499

فينيشرVOGELE  پهنا شش متر

1804

2002

 

 

145

900613

 

498

غلطك صاف با كولر ودرام درايو

HC100C

870412

2800

 

73

900613

فروحته شد

497

ميني لودر بابكت با جارو وبيل 

753

2000

 

 

25

900612

فروحته شد

496

لودر كاترپيلار

950

1982

 

15J

70

900612

 

495

بلدوزر كاترپيلار زير بندي نو

D7G

1982

 

 

50

900607

 

494

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC400-7

 

 

 

230

900607

 

493

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC300-6

2006

 

 

90

900607

فروحته شد

492

بيل چرخ زنجيري هپكو دويتس

HEC100

1384

 

 

58

900605

 

491

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC200A-7

2010

0

 

233

900605

فروحته شد

490

لودر كوماتسو 

470A-3

1998

 

20660

170

900605

 

489

لودر كوماتسو 

470A-3

1999

 

 

155

900605

 

488

لودر هپكو L115

L115

1383

 

 

25

900605

 

487

غلتك كششي صاف هپكو 

CH47

1372

 

 

15

900603

 

486

بلدوزر كوماتسو 

D155

 

 

28000

185

900601

 

485

لودر كوماتسو 

WA300

1991

3000

21000

75

900601

 

484

لودر ولوو لاستيكها 100%

L120E

1385

13000

 

137

900601

فروحته شد

483

ميني لودر پاور پلاس امريكا

 

2011

0

 

43

900530

فروحته شد

482

ميني لودر نيوهلند

185

2008

2000

 

41

900530

فروحته شد

481

ميني لودر بابكت

S175

2007

3000

 

43

900530

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

480

ميني لودر بابكت

S185

2008

300

 

52

900529

 

479

ميني لودر دوسان با چكش

440

2008

170

 

43

900529

 

478

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC350-6

1998

15000

 

200

900529

 

477

بيل مكانيكي زنجيري كوماتسو

PC220-7

2008

5000

 

205

900529

 

476

گريدر كوماتسو 

GD705R2

 

 

12000

38

900529

 

475

بيل هيوندا چرخ لاستيكي

200

2004

12500

 

140

900527

 

474

بيل هيوندا چرخ لاستيكي

170

2004

8800

 

135

900527

 

473

لودر كاترپيلار

988

1992

 

11000

270

900527

 

472

بيل مكانيكي PC200-7 با چكش

PC200-7

2002

11000

 

155

900527

 

471

بيل مكانيكي هپكو 

HE100B

1382

 

1349

88

900524

 

470

بيل مكانيكي هپكو 

HE100

1381

 

1265

82

900524

 

469

بيل مكانيكي چرخ زنجيري 

PC200-7

2004

3000

 

170

900524

 

468

لودر كوماتسو 

470A-3

2008

2000

 

295

900524

 

467

بلدوزر كاترپيلار D6H

D6H

1992

 

 

85

900524

 

466

گريدر كوماتسو  505

505

1992

 

 

74

900524

 

465

غلطك هام 

3411

2010

0

 

145

900524

 

464

لودر كاوازاكي 80

80

1385

 

 

60

900524

 

463

لودر معادل 966 ارژنگ محصول چين

XGL 50

2007

250

 

122

900524

 

462

لودر ولوو كاترپيلاري

4500

1362

 

2338

50

900524

 

461

بكهو لودر چوكوراوا 

883

2007

3500

 

57

900524

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

460

لودر چرخ لاستيكي باكت يك متر

ZL18

2009

1000

 

27

900523

 

459

بلدوزر كوماتسو 

D155

2010

500

 

490

900523

 

458

گريدر كاترپيلار با ريپر عقب

14G

 

 

20000

150

900523

 

457

لودر كوماتسو 

470A-1

1995

 

 

120

900523

 

456

بيل مكانيكي هپكو 

A912

1364

 

 

60

900523

 

455

لودر هيوندا 

770-7

2006

3500

 

145

900523

 

454

بكهو لودر نيو هلند هپكو

LB95

1388

913

 

80

900519

فروحته شد

453

بيل مكانيكي هيتاچي 

470

2008

6000

 

330

900519

 

452

بيل مكانيكي بااسفالتبر نفوذ 33cm

HE100B1

1389

50

 

130

900518

 

451

بكهو لودر كيس با 1500س گارانتي

580

1390

0

 

130

900518

 

450

لودر ولوو

L120F

1389

700

 

305

900518

 

449

بكهو لودر كيس 580 سوپركا

580

1993

 

 

45

900518

 

448

بيل چرخ لاستيكي با كولر (پركينز)

HE100

1379

3000

 

85

900518

 

447

گريدر هپكو با كولر

HG180D1

1388

290

 

190

900518

 

446

لودر ولوو

L90F

1388

2800

 

205

900517

 

445

غلتك با درام درايو و كولر

HC100B

1388

1300

 

90

900517

 

444

لودر چيني JGM757

757

2008

3700

 

92

900510

 

443

غلطك كششي 42 روغني 

1991

 

 

 

8

900510

 

442

بلدوزر كوماتسو  بازسازي 90%

D155

1998

 

27655

240

900508

 

441

بلدوزر كوماتسو  

D155AX

1990

 

60000

185

900508

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

440

لودر كاترپيلار

950

1971

 

13000

58

900505

فروحته شد

439

غلتك با درام درايو و كولر

HC100B

2007

1300

 

80

900505

 

438

غلتك با درام درايو و كولر

HC100B

2007

1300

 

80

900505

 

437

غلتك با درام درايو و كولر

HC100B

2007

1300

 

80

900505

 

436

گريدر هپكو با ريپر عقب 

HG180D

2006

2000

 

185

900505

 

435

گريدر هپكو با ريپر عقب 

HG180D

2006

1000

 

200

900505

 

434

بلدوزر كوماتسو  هپكو

D155

1387

1000

 

490

900505

 

433

لودر زد ال 50 شركت تيراژه

ZL50

2008

2200

 

90

900504

 

432

VOLVOBM لودر ولوو      بي ام

846

1970

 

 

25

900504

 

431

KAVAZAKI        لودر كاوازاكي

70

1363

 

7000

43

900504

 

430

لودر ليوگانگ معادلLIOGONG 966

856

2008

4000

 

115

900503

 

429

بيل لاستيكي با پيكور ليبهرLIEBHERR

A922

1364

 

 

55

900503

 

428

بلدوزر كاترپيلار

D8K

1352

 

77V

75

900501

 

427

بيل زنجيري كوماتسو موتور كامنز

PC200-6

1997

 

 

125

900501

 

426

اسفالت تراش ويرتگن رامبل استريپ

W35

2008

430

 

115

900501

 

425

لودر فيات آليس معادل 950 كت

645B

1365

 

 

20

900501

 

424

ميني لودر بابكت

S130

2007

2007

 

41

900429

فروحته شد

423

 ميني لودرجاندير JOHNDEERE 

328

2007

4000

 

45

900429

 

422

ميني لودر   JCB  

JCB190

2011

300

 

55

900428

فروحته شد

421

بلدوزر كاترپيلار

D6H

1993

8500

 

90

900428

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

420

بيل كوماتسو 

PC400

2005

12000

 

250

900423

 

419

لودر كاترپيلار

988

 

 

11000

300

900423

 

418

بلدوزر كوماتسو بازسازي مزايده سپا

D155

 

 

28000

230

900423

 

417

بيل كوماتسو

PC200

2007

3000

 

160

900423

فروحته شد

416

گريدر كاترپيلار

140G

 

 

16000

210

900423

 

415

گريدر كوماتسو 

GD661

2007

4500

 

185

900423

 

414

گريدر كوبلكو  معادل G16

 

2007

1600

 

120

900423

فروحته شد

413

لودر فيات اليس 

545

1364

 

 

27

900423

 

412

بيل چرخ زنجيري هپكو

HEC100

1378

 

 

58

900423

 

411

لودر ولوو   هپكو

L120

1368

 

 

72

900423

فروحته شد

410

غلطك كششي ايمن راه با كشنده

CH47

1386

4000

 

19

900420

 

409

لودر هيوندا با يكجفت زنجير لاستيك 

770

2004

6000

 

150

900419

 

408

بيل چرخ زنجيري هپكو

HEC100

1384

 

 

62

900418

فروحته شد

407

غلطك ويبره دستي ديزلي 

HC5MD

1387

0

 

9.8

900418

 

406

لودر كاترپيلار

950

1980

 

 

72

900418

 

405

لودر چيني دلتاپي سنگ

ZL40F

2006

 

 

57

900418

 

404

لودر ولوو HL150  معادل  L90E

HL150 

2003

 

 

130

900418

 

403

بلدوزر كوماتسو  

D355

1368

 

 

270

900418

 

402

لودر ولوو   

L90

1386

2500

 

158

900418

فروحته شد

401

بيل مكانيكي ليبهر

A912

1362

 

 

50

900415

فروحته شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:42  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

400

لودر  ولوو با لاستیک % 50 

HL200

1375

 

 

87

900414

 

399

لودر ولوو   بي ام

L120

1994

 

 

95

900414

 

398

بلدوزر كوماتسو  

D155

 

 

28000

230

900414

 

397

بيل ولوو

360

2005

6000

 

260

900414

 

396

بيل هيوندا  زنجيري موتورپمپ نو

250

2002

 

 

110

900414

فروحته شد

395

لودر هيوندا

760

2010

2000

 

165

900414

 

394

لودر ولوو   

L90

2007

5000

 

155

900414

فروحته شد

393

بلدوزر كوماتسو  

D155

2006

 

72000

260

900414

فروحته شد

392

بلدوزر اينترناش 

 

 

 

40

40

900414

 

391

ميني لودر چيني FORWAY

 

2009

0

 

30

900413

 

390

لودر كوماتسو

W90

1362

 

 

50

900413

 

389

لودر ولوو   

HL200

1374

 

 

110

900413

 

388

لودر كوماتسو

420

 

 

20000

105

900413

 

387

لودر كوماتسو

420

 

 

11000

85

900413

 

386

لودر ولوو   

L120

1371

 

 

100

900413

 

385

لودر كوماتسو

450A-2

 

 

 

90

900413

 

384

بيل هيوندا  زنجيري با گارانتي

210

2011

0

 

190

900411

فروحته شد

383

بيل چرخ زنجيري دوسان باگارانتي

DX230

2011

0

 

200

900411

 

382

بيل مكانيكي كوماتسو

PC200

2002

10000

 

165

900408

 

381

بلدوزر كوماتسو  

D155

 

 

27000

250

900408

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

380

ميني لودر هيوندا

810

2004

 

 

30

900408

 

379

لودر كاترپيلار

950

 

 

13000-

65

900408

 

378

بلدوزر كاترپيلار 

D8K

1980

 

 

80

900407

 

377

ميني لودر بابكت

770

2004

 

 

35

900407

 

376

بلدوزر كوماتسو  هپكو 

D155

1385

8500

 

270

900406

فروحته شد

375

بيل ولوو

EC210

2011

0

 

220

900406

 

374

بيل مكانيكي كوماتسو

PC200

2010

0

 

230

900406

 

373

بلدوزر كاترپيلار  

D6

1353

 

 

40

900404

 

372

لودر كوماتسو

PW100

1363

 

 

40

900404

 

371

لودر كوماتسو

WA120

 

 

 

60

900404

 

370

بيل چرخ زنجيري ليبهر

R932

1983

 

 

35

900404

 

369

لودر كوماتسو

WA380

2008

4000

 

220

900404

 

368

بيل مكانيكي ليبهر موتور دويتس

A912

1353

 

 

30

900404

 

367

بلدوزر كوماتسو 

355

1983

 

9400

200

900331

 

366

لودر كاترپيلار 

950

 

 

73G7027

70

900331

 

365

بلدوزر ليبهر هپكو

PR731

1371

 

 

40

900331

 

364

لودر كوماتسو

WA600-3

2000

 

 

450

900331

 

363

لودر كاترپيلار 

950

 

 

14000

70

900331

 

362

بلدوزر كوماتسو 

375

2010

1000

 

مذاكره

900330

 

361

لودر ولوو  وارداتي 

L120

2000

15000

 

130

900330

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

360

لودر هپكو اينتر ناش 

530A

1364

 

 

42

900330

فروحته شد

359

بلدوزر ليبهر هپكو

PR731

1371

 

 

20

900325

 

358

غلتك كششي  پاچه فيلي هپكو

CH47

1363

 

 

30

900325

 

357

غلطك اتوي اسفالت 2چرخ اهني

HS78

1376

 

 

42

900325

 

356

بيل چرخ زنجيري هپكو پركينز

HEC100

1380

 

 

55

900325

 

355

غلتك  پاچه فيلي هپكو

CA25PD

1363

 

 

62

900325

 

354

غلتك خودرو صاف هپكو

CA25

1363

 

 

55

900325

 

353

غلتك خودرو صاف هپكو

HC100B

1382

2000

 

72

900325

فروحته شد

352

غلتك خودرو صاف هپكو

HC100B

1382

2000

 

75

900325

 

351

غلتك خودرو صاف هپكو

EC210

1382

2000

 

75

900325

 

350

بيل كوماتسو 

PC450

2000

15000

 

240

900325

 

349

لودر ولوو

L90F

2009

3000

 

160

900325

فروحته شد

348

بيل كوماتسو با چكش

PC220-7

2009

3000

 

230

900325

فروحته شد

347

بلدوزركوماتسو 

D155

1987

 

29000

190

900324

 

346

لودر كاواساكي

85

2004

5000

 

180

900323

 

345

لودر كاترپيلار

950

1356

 

73J6000

50

900323

 

344

بيل مكانيكي ليبهر 

R932

1364

 

 

40

900323

 

343

غلتك هپكو

 

1360

 

 

45

900323

 

342

بيل مكانيكي كوماتسو با سيستم

PC220

2011

0

 

265

900323

فروحته شد

341

بيل مكانيكي كوماتسو

PC400

2011

0

 

420

900323

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

340

لودر كوماتسو

WA470-3

2010

0

 

370

900323

 

339

بيل ولوو

EC210

2002

1900

 

188

900323

فروحته شد

338

دامپتراك كاترپيلار 120 تن 

 

1994

 

 

170

900321

 

337

بيل مكانيكي چرخ زنجيري هيتاچي

ZAX240

2007

4000

 

205

900321

 

336

بيل چرخ زنجيري هپكو پركينز

HEC100

1378

 

 

58

900321

 

335

بيل مكانيكي ليبهرموتور دويتس 

A912

1371

 

 

83

900321

 

334

لودر كوماتسو

WA470-3

2000

 

 

160

900321

 

333

بلدوزر  كاترپيلار 

D6H

1992

10000

 

65

900321

 

332

ميني لودر كاترپيلار

226

2007

900

 

43

900319

 

331

بيل هيوندا لاستيكي 

200-7

2005

6000

 

150

900319

فروحته شد

330

غلتك هپكو

HP100C

1388

1300

 

72

900318

فروحته شد

329

بيل چرخ زنجيري دوسان با پيكور

230

2008

4500

 

175

900318

 

328

غلتك اتو اسفالت 7 چرخ بازسازي

TS210

1361

 

 

30

900318

فروحته شد

327

فينيشر 8 چرخ بيتلي  

bb670

2006

1000

 

130

900318

 

326

ميني لودر تيراژه ماشين XCMG

 

1389

800

 

35

900317

 

325

غلتك كششي صاف با تراكتور CH47

AT58

1975

 

 

17

900317

فروحته شد

324

گريدر تايتان ( كم كاركرد)

 

1388

1500

 

120

900312

فروحته شد

323

ميني لودر دراج رفسنجان 

781

1387

1000

 

25

900312

فروحته شد

322

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1364

 

 

50

900310

 

321

بيل هيوندا لاستيكي 

170

2010

3000

 

165

900309

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

320

لودر كاواساكي

70

2010

3000

 

165

900309

 

319

بلدوزر D6  هپكو  كاركرد خيلي كم

731

1372

 

 

30

900307

 

318

لودر ولوو بازسازي كاملVOLVO BM 

L120

1370

 

 

80

900307

 

317

لودر كوماتسو

WA420-1

1993

 

 

120

900307

 

316

لودر كوماتسو

WA420-1

1993

 

 

130

900307

 

315

لودر كاترپيلار

920

 

 

K2000

35

900307

 

314

لودر كاترپيلار

920

 

 

U2000

35

900307

 

313

بلدوزر اينترناش با زير بندي كوماتسو

TD25C

1355

 

 

40

900304

 

312

بيل مكانيكي چرخ لاستيكي ليبهر 

A900

2007

7000

 

110

900304

فروحته شد

311

لودر هپكو 

HL115

1381

 

 

35

900303

فروحته شد

310

لودر ولوو تك پمپ هپكوئي

4500

1363

 

 

45

900303

 

309

لودر كاواساكي باموتور كوماتسو 90

4551

1970

 

 

43

900303

 

308

غلتك هپكوبا موتوردويتس 6سيلندر

CA25

1364

 

 

58

900301

 

307

غلتك هپكوبا موتور پركينز 6سيلندر

HCP100

1372

 

 

55

900301

 

306

غلتك هپكوبا موتور پركينز 6سيلندر

HCP100

1372

 

 

55

900301

 

305

لودر كاترپيلار 

966

 

 

76j9500

95

900231

فروحته شد

304

لودر كاترپيلار 

950

 

 

43j12400

80

900231

فروحته شد

303

بيل زنجيري كيس پوكلين 

1188

1992

 

 

55

900231

 

302

لودركوماتسو 

WA500-3

2005

7000

 

370

900229

 

301

لودركوماتسو = L90 ولوو

WA420-5

2008

500

 

170

900228

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:35  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

300

بلدوزر كاترپيلار 

D8R

2007

2750

 

480

900228

 

299

لودر كاترپيلار بازسازي كامل 

922

1350

 

 

25

900228

 

298

لودر ژاپني TCMمعادل كوماتسو 420

1027

2001

 

 

70

900228

 

297

لودر ژاپني TCMمعادل كوماتسو 420

1027

2001

 

 

65

900228

 

296

لودركوماتسو 

W120

1990

 

 

50

900228

فروحته شد

295

بكهو لودر ولوو 

645

1365

 

 

40

900228

فروحته شد

294

لودر كاترپيلار 

920

1984

 

 

37

900226

 

293

لودر كوبلكو ژاپن معادل 950 كات

LK600

1988

 

 

32

900226

 

292

بيل مكانيكي كوماتسو با سيستم

PC220

2007

 

66400

180

900226

فروحته شد

291

غلتك دوچرخ اهني ساكائي 

 

1356

 

 

3 دستگاه 80

900225

 

290

غلتك 9 چرخ لاستيكي اتو اسفالت

 

1356

 

 

900225

 

289

فينيشر9 چرخ بلوناكس

 

1356

 

 

900225

 

288

بيل چرخ زنجيري ولوو

210

2009

1800

 

190

900224

 

287

غلطك دايناپاكDYAPAC باموتور بنز

CA25

1366

 

 

45

900224

 

286

گريدر كوماتسو 

GD705R2

 

 

12250

32

900224

 

285

بيل چرخ زنجيري هپكوموتور دويتس

HE1C100

1381

 

 

45

900224

 

284

غلطك اتوي اسفالت 7چرخ لاستيكي 

DYNAPAC

2000

 

 

45

900224

 

283

بيل چرخ زنجيري دوو پيكورOKB

220

2004

 

 

130

900224

 

282

بيل زنجيري هيوندا بدون پيكور

210

2010

2600

 

167

900224

 

281

لودر كاترپيلار 

950

1357

 

81j

70

900224

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

280

لودر ولوو   هپكو

L90E

1370

 

 

78

900221

 

279

بيل چرخ زنجيري اطلس با سيستم

1702

1983

 

 

32

900220

 

278

بيل چرخ زنجيري دوو ،دوسان

300

2006

6000

 

170

900220

 

277

بيل چرخ زنجيري دوو ،دوسان

300

2007

6000

 

175

900220

فروحته شد

276

بيل چرخ زنجيري دوو ،دوسان

300

2007

6000

 

175

900220

فروحته شد

275

بيل چرخ زنجيري اطلس 

1702

1983

 

 

37

900220

 

274

بكهو لودر نو نيوهلند با گارانتي

LB115

 

 

 

127

900218

 

273

لودر نيوهلند نو با گارانتي =  L90

W170

 

 

 

181

900218

 

272

بيل زنجيري نيو هلند نو با گارانتي

E215

 

 

 

182

900218

 

271

گريدر هپكو ( صفر بدون گارانتي )

HG180D

1386

50

 

131

900218

فروحته شد

270

غلطك اتوي اسفالت 9چرخ لاستيكي 

SAKAIE

1996

 

 

30

900218

 

269

غلطك اتوي اسفالت 9چرخ لاستيكي 

SAKAIE

1986

 

 

25

900218

 

268

چكش كره اي 1.5 تن نو قلم اضافي

ABEX

2011

0

 

15

900218

 

267

دريل واگن اطلس كوپكو 

D7-11

2008

400

 

450

900214

 

266

لودر O&K مشابه W500كوماتسو

L55

1992

 

 

90

900214

 

265

غلتك 2تن با موتور ليستر

 

 

 

 

5

900212

 

264

بيل زنجيري دوسان با سيستم

X231

2010

850

 

175

900212

فروحته شد

263

گريدر كوماتسو 

605

1370

 

31000

70

900212

 

262

غلتك صاف بدون درايو وكولر

HC100

1384

 

468

65

900212

 

261

غلتك صاف بدون درايو وكولر

HC100

1384

 

466

65

900212

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

260

بيل كاترپيلار 34تن موتورنو

330C

2006

12000

 

200

900210

 

259

چكش مونتابرت فرانسوي1تن

 

2007

1000

 

6.5

900210

 

258

چكش هامركو يك تن با گارانتي

HMB800

2011

0

 

22

900210

 

257

چكش هامركو يك تن با گارانتي

HMB 600

2011

0

 

14

900210

 

256

بيل 40 تن ولوو 

360

2005

5000

 

300

900210

 

255

بلدوزركوماتسو 

D155A2

1387

3500

 

400

900207

 

254

بلدوزر كاترپيلار اتومات

D8K

 

 

 

58

900206

 

253

غلتك با درام درايو با كولر

HC100

1386

 

 

75

900205

فروحته شد

252

بيل مكانيكي كوماتسو با سيستم

PC220

2008

5000

 

180

900205

فروحته شد

251

لودر ولوو   هپكو

L120

1368

 

 

80

900205

 

250

بلدوزر كاترپيلار كلاچي

D6

1355

 

 

48

900203

 

249

بلدوزر كاترپيلار اتومات

D6

1355

 

 

52

900203

 

248

بيل مكانيكي با چكش كوبلكو

SK200

1998

 

 

115

900203

 

247

بلدوزر ليبهر هپكو

751

1374

 

 

60

900203

 

246

بلدوزر كوماتسو

D85

1361

 

29000

110

900203

 

245

ميني لودر هيوندا

850

2007

2000

 

40

900203

 

244

بلدوزر كاترپيلار 4سيلندراتومات

D7 G

1355

 

 

50

900203

 

243

لودر كاترپيلار 

966

1977

 

9200

75

900203

فروحته شد

242

لودر ولوو

L90F

2006

3500

 

165

900129

فروحته شد

241

بيل مكانيكي  نيو هلند 

E265

2010

0

 

215

900129

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

240

ميني لودر بابكت 

843

2000

 

 

25

900127

فروحته شد

239

آسفاتراشWIRTGGENموتور كات 

3406

1991

 

1900

40

900127

 

238

ميني لودر بابكت 

863

2002

5000

 

35

900125

 

237

بيل مكانيكي كوماتسو با چكش

PC220-7

2006

6500

 

180

900125

فروحته شد

236

بلدوزر فيات  معادل   D6

12

1357

 

 

14

900125

فروحته شد

235

ميني لودر بابكت 

S250

1386

 

 

68

900125

فروحته شد

234

ميني لودر توماس موتورولاستيك نو

245

1381

 

 

35

900125

فروحته شد

233

بلدوزر كاترپيلار 4جك

D8K

1357

 

 

80

900125

 

232

ميني لودر  JCB   در حد صفر 

R170

2007

25

 

33

900125

فروحته شد

231

بلدوزركوماتسو 

D355

1983

 

 

250

900123

 

230

ميني لودرFORWAYموتور كامينز

S300

2010

 

 

30

900123

 

229

بكهو لودر كاترپيلار

428E

2011

0

 

115

900123

 

228

لودر كوماتسو 

W120

 

 

12000

50

900120

 

227

لودر كوماتسو 

W120

 

 

12000

50

900120

فروحته شد

226

بيل لاستيكي هيوندا با گارانتي

170

2011

0

 

163

900120

فروحته شد

225

بيل زنجيري هيوندا با گارانتي

210

2011

0

 

163

900120

فروحته شد

224

بلدوزركوماتسو 

D155A2

1386

4000

 

350

900120

فروحته شد

223

ليفتراك هايستر 3كشو برقي  

1.5-TON

1998

 

 

11

900120

 

222

ليفتراك كوماتسو بنزيني 1.5 تن

FG15-12

1998

 

 

11

900120

 

221

ليفتراك تويوتا بنزيني2.5 تن 

F2

1994

 

 

11

900120

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

220

ليفتراك كانتينر بر بافورك تويوتا

15-TON

1994

 

 

60

900120

 

219

بكهو لودر كابين دار تبريز 

TDL86

1386

0

 

40

900120

 

218

گريدر هپكو 

HG180

1378

 

 

72

900120

 

217

لودر كوماتسو 

WA100-3

2001

4000

 

73

900120

 

216

لودر اينترناش هپكو

H65

1357

 

 

29

900120

 

215

لودر كوماتسومعادل L90VOLVO

WA200-5

2008

600

 

180

900120

 

214

لودرچانگلين موتور CAT و ZF

 

2008

5000

 

80

900120

 

213

لودرصفرXCMGگارانتي 1500

ZL50G

2011

گيربكس

200

120

900120

 

212

لودر فوتون معادل 4400

936

2006

1550

 

58

900120

 

211

ميني لودر بابكت

S130

2010

307

 

44

900120

فروحته شد

210

لودر دوو 400معادل 470 كومات

400

2002

13000

 

120

900120

 

209

جرثقيل تادانو كارگاهي 25تن

 

1997

 

 

190

900115

فروحته شد

208

لودر كوماتسو

WA100

2001

4000

 

70

900115

فروحته شد

207

بلدوزر واهاتسوزير بند 70%

 

2003

5000

 

115

900115

فروحته شد

206

بلدوزر كوماتسو هپكو

155

2006

9000

70000

330

900115

فروحته شد

205

غلطك 12تن ساكائي 100اسب

 SV100

1356

 

30035

14

900115

فروحته شد

204

غلطك 12تن ساكائي 100اسب

 SV100

1356

 

30027

14

900115

فروحته شد

203

غلطك 12تن ساكائي 100اسب

 SV100

1356

 

30023

14

900115

فروحته شد

202

بيل مكانيكي ليبهربا سيستم چكش 

R932

1982

 

297

24

900115

فروحته شد

201

بيل لاستيكي ليبهربا سيستم 

A922

1982

 

183

38

900115

فروحته شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:22  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

200

بيل لاستيكي ليبهربا سيستم 

A922

1984

 

1095

38

900115

فروحته شد

199

بيل لاستيكي ليبهربا سيستم 

A922

1361

 

1092

24

900115

فروحته شد

198

جامبو دريل تامراك

500

1370

 

706467

58

900115

فروحته شد

197

جامبو دريل فوروكاوا سه بوم 

 

1375

 

1027

260

900115

فروحته شد

196

جامبو دريل فوروكاوا سه بوم 

 

1375

 

1028

260

900115

فروحته شد

195

پمپ بتن شوينگ 

250

1369

 

653894

16

900115

فروحته شد

194

رد هدر

AM50

1365

 

656

45

900115

فروحته شد

193

رد هدر

AM50

1367

 

587

40

900115

فروحته شد

192

لودر  XCMG   گارانتي 1500

ZL50G

2011

0

 

113

891226

فروحته شد

191

بيل مكانيكي كوماتسو

PC400LC-7

2007

2000

 

320

891224

فروحته شد

190

بيل مكانيكي كوماتسو

PC220-7LC

2006

4000

 

175

891224

فروحته شد

189

غلتك با درام درايو بدون كولر

HC100

1385

0

 

68

891224

فروحته شد

188

غلتك با درام درايو بدون كولر

HC100

1385

0

 

68

891224

فروحته شد

187

غلتك با درام درايو بدون كولر

HC100

1385

0

 

68

891224

فروحته شد

186

غلتك با درام درايو بدون كولر

HC100

1385

0

 

68

891224

فروحته شد

185

لودركوبلكو توليد چين

ZL35H

2005

3000

 

52

891224

فروحته شد

184

لودرهپكو

HL115

1379

 

 

26

891224

فروحته شد

183

غلطك اتوي اسفالت 2چرخ اهني

HAYSTER

1360

 

 

27

891223

 

182

غلتك اتوي اسفالت 7 چرخ

VATANABE

1360

 

 

20

891223

 

181

ميني لودربابكت 

S330

2006

11000

 

18

891223

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

180

ميني لودربابكت 

S330

2008

7000

 

37

891223

فروحته شد

179

لودر ولووL120

L120

1371

 

667

83

891223

فروحته شد

178

جرثقيل 35تن  لينك بلت

HC108B

 

 

 

42

891223

فروحته شد

177

لودر كوماتسو

W90

1981

 

 

41

891223

فروحته شد

176

جرثقيل 15تن  

GALION

 

 

 

20

891223

فروحته شد

175

جرثقيل 20تن  

P&H

 

 

 

20

891223

فروحته شد

174

جرثقيل 15تن  

P&H

 

 

 

22

891223

فروحته شد

173

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1369

15000

831

54

891223

فروحته شد

172

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1369

14000

834

56

891223

فروحته شد

171

بيل مكانيكي كوماتسو

PC400

2011

0

 

400

891222

فروحته شد

170

فينيشر 8 چرخ بلوناكس

 

 

 

 

85

891221

فروحته شد

169

غلتك 7چرخ ساكائي

 

 

 

 

45

891221

فروحته شد

168

جرثقيل 20تن جونز

 

 

 

 

30

891221

فروحته شد

167

بيل چرخ زنجيري باپيكور

R932

 

 

 

55

891221

فروحته شد

166

بيل چرخ زنجيري 

R932

 

 

 

35

891221

فروحته شد

165

ميني لودربابكت 

753

 

 

 

32

891221

 

164

ميني لودر توماس (موتورنو)

245

1381

 

 

32

891221

فروحته شد

163

لودرولوو كاترپيلاري تك پمپ

4500

1362

 

 

44

891218

فروحته شد

162

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A900

2004

 

 

75

891218

فروحته شد

161

لودرصفرXCMGگارانتي 1500

ZL50G

2010

گربكس

180

110

891217

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

160

ميني لودر بابكت

S330

2009

1000

 

75

891217

فروحته شد

159

بيل مكانيكي كوماتسو

PC200-7

2002

13000

 

125

891216

فروحته شد

158

بكهولودركيس  توليدداخلي

2010

2010

200

 

70

891215

 

157

بلدوزركوماتسو 

D155A1

1983

 

27000

197

891215

 

156

بلدوزر كاترپيلار 

D8R

2007

2500

 

540

891214

فروحته شد

155

بيل مكانيكي دوسان با گارانتي

185

2010

640

 

154

891214

فروحته شد

154

لودر كاترپيلار

950

 

 

14000

75

891210

 

153

بلدوزركوماتسو 

D155A2

1386

15000

71000

400

891209

فروحته شد

152

بلدوزركوماتسو 

D155A-2

1386

15000

71000

400

891209

فروحته شد

151

لودر هيوندا

HL757-VA

2008

2500

 

135

891209

 

150

لودر ولوو4500

25

1980

 

 

55

891209

 

149

ميني لودر بابكت

S250

2007

3200

 

55

891209

فروحته شد

148

بيل زنجيري ليبهر

962

 

 

 

120

891209

 

147

گريدر گاليون 

T500

1357

 

 

25

891207

فروحته شد

146

بلدوزر كوماتسو 

D155A-3

 

 

11051

130

891207

 

145

لودر هپكو اينترناش

530A2

 

 

 

38

891207

فروحته شد

144

لودر كوماتسو

W90

 

 

62000

55

891207

 

143

بيل مكانيكي كوماتسو

PC220-7

2007

7000

-----

172

891207

فروحته شد

142

لودرصفرXCMGگارانتي 1500

ZL50G

2009

گيربكس

180

115

891207

 

141

بلدوزر كوماتسو

D85

1362

 

28000

105

891207

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

140

بيل هيوندا لاستيكي 

170-7

2009

1780

 

145

891204

فروحته شد

139

غلطك دايناپاكDYAPAC

CA15

1360

 

 

17

891130

فروحته شد

138

ميني لودر RACOON

HT65

2008

1500

 

25

891130

 

137

لودر كوماتسو موتور گيربكس نو

WA300-1

 

 

 

57

891130

 

136

گريدر كاترپيلار

16E

1970

 

1448

20

891126

 

135

بيل مكانيكي كوماتسو

PC220-7

2008

5000

 

180

891126

فروحته شد

134

بلدوزر شانتاي

TY320B

2003

 

 

185

891126

 

133

بلدوزر شانتاي

TY320B

2003

 

 

185

891126

 

132

لودرچيني utong-هيلكو 

ZL50

2006

3000

 

 

891126

 

131

بلدوزركوماتسو موتور نو

D60

 

40000

 

40

891125

 

130

غلطك كاترپيلار

CS533E

2008

0

2462

90

891124

فروحته شد

129

بيل چرخ زنجيري هپكو

HEC190

2010

200

 

120

891124

 

128

غطك اتوي اسفالت 9چرخ لاستيكي 

HR-105B

2007

 

578

43

891124

فروحته شد

127

غلطك اتوي اسفالت 2چرخ اهني

HS78

2007

 

416

38

891124

فروحته شد

126

لودر كوماتسو

WA100-1

1988

3000

 

50

891124

فروحته شد

125

ميني لودربابكت 

863

2001

 

 

35

891124

 

124

بكهو لودر كيس دكل تلسكوپي

K580

1991

 

 

42

891124

 

123

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

HE100

1378

 

 

65

891123

فروحته شد

122

غلطك درام صاف هپكو

HC100C

831220

 

3932

60

891120

 

121

بيل كوماتسوبدون سيستم

PC220-7

2002

18000

60183

125

891120

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

120

غلطك درام صاف هپكو

HC100

1376

15697

 

55

891120

فروحته شد

119

غلطك پاچه فيلي هپكو

CA25

1372

7470

 

50

891120

فروحته شد

118

غلطك پاچه فيلي هپكو

HCP100

1376

8658

 

60

891120

فروحته شد

117

غلطك پاچه فيلي هپكو

CA25

1372

5743

 

50

891120

فروحته شد

116

كاميون كمپرسي بنز

2624

1382

شاسي

 

100

891120

فروحته شد

115

كاميون كمپرسي بنز

2624

1380

شاسي

 

100

891120

فروحته شد

114

كاميون كمپرسي بنز

2624

1381

شاسي

 

100

891120

فروحته شد

113

گريدر شانتائي

PY220G

2005

8207

0008

100

891120

 

112

گريدر شانتائي

PY220G

2005

4500

0010

100

891120

 

111

دريل واگن اينگرسولرند

401G

1992

 

T42100

75

891120

 

110

دريل واگن اينگرسولرند

401G

1992

 

T42093

75

891120

 

109

دريل واگن اطلس كوپكو

512-C

1992

5226

6683A

70

891120

 

108

دريل واگن اينگرسولرند

401G

1992

 

T42097

75

891120

 

107

بيل كوماتسوباسيستم

PC220-7

2004

11000

 

145

891020

فروحته شد

106

بلدوزر كاترپيلار

D8H

1982

 

 

70

891119

 

105

ميني لودر زنجيري كيس 

450

1990

 

 

15

891118

 

104

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A900

2007

2500

 

130

891118

 

103

بيل چرخ زنجيري هپكو

R912

1372

15500

 

50

891116

 

102

غلتك هپكوبا موتور پركينز 

CA25

1371

 

 

40

891116

 

101

بكهو لودر نيوهلند هپكو

LB95

1384

7000

 

60

891116

فروحته شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:14  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

100

لودرصفرXCMGگارانتي 1500

ZL50G

2010

گيربكس

180

112

891116

 

99

لودرصفرXCMGگارانتي 1500

ZL50G

2010

گيربكس

200

122

891116

 

98

لودر ولووهپكوجفت پمپ 

4400

 

 

 

45

891112

 

97

ترنچرانگليسيMASTENBROEK

M2018

1993

500

 

175

891112

 

96

لودر فيات آليس

FR15

1965

 

5018

45

891111

 

95

گريدر كاترپيلار

70D

1957

 

3125

35

891111

 

94

لودر ولوو 

L120

890119

1000

2185

210

891111

 

93

لودرچيني (كوبلكو)

ZL40F

2008

2000

 

60

891110

 

92

ميني لودردوسان باگارانتي

440

2008

1000

 

35

891110

 

91

بيل هيوندا  زنجيري با گارانتي

210

2010

0

 

154

891107

فروحته شد

90

بيل دوسان  زنجيري باگارانتي 

DX230

2011

0

 

175

891107

فروحته شد

89

غلطك كششي 3 دستگاه 

CH47

1362

 

 

15

891107

فروحته شد

88

لودر كاترپيلار با گارانتي

966

2008

0

 

340

891107

 

87

لودر كاترپيلار با گارانتي

966

2008

0

 

340

891107

 

86

غلتك اتوي اسفالت 7 چرخ

VATANABE

1990

 

 

25

891102

 

85

لودركاواساكي

70B

 

 

 

40

891029

 

84

بلدوزر كوماتسو

D155A-3

1997

 

60458

220

891029

 

83

بيل هيتاچي زنجيري

200

2008

2300

 

148

891029

فروحته شد

82

بيل هيوندازنجيري

210

2011

0

 

153

891029

فروحته شد

81

بيل هيوندازنجيري

210

2011

0

 

153

891029

فروحته شد

80

بلدوزر كاترپيلار

D8H

1982

 

 

73

891027

 

79

غلتك پاچه بزي خشك 

HCP100

1388

 

 

85

891026

فروحته شد

78

غلتك بدون درام درايو

HC100

1386

1000

 

70

891026

 

77

غلتك بدون درام درايو

HC100

1386

1000

 

70

891026

 

76

غلتك بدون درام درايو

HC100

1386

1000

 

72

891026

 

75

غلتك با درام درايو

HC100

1386

1000

 

72

891026

 

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

74

لودر كاترپيلار

922

1975

 

 

23

891025

 

73

غلتك هپكو 

CA25

1364

 

 

54

891025

فروحته شد

72

لودر چيني 

LG956

2010

300

 

105

891025

 

71

SCHWING   پمپ بتن

BP300I

1989

 

 

89

891025

 

70

بيل هيوندا

305-7

2006

6400

 

150

891025

فروحته شد

69

بابكت كاتربرش اسفالت  

S300

2010

600

 

95

891025

 

68

بلدوزر كاترپيلارخشك

D8R

2007

0

 

590

891023

فروحته شد

67

لودر كاترپيلارخشك

950

2007

0

 

255

891023

فروحته شد

66

بيل كاترپيلارخشك

320

2007

0

 

210

891023

فروحته شد

65

لودر كوماتسو

WA470-3

2006

3000

 

240

891023

فروحته شد

64

بيل كوماتسو  

PC200-7

2006

3000

 

165

891023

فروحته شد

63

لودركوماتسو

WA400-3

2001

23000

 

 

891023

فروحته شد

62

لودرxcmg خشك

ZL50G

2011

0

 

120

891023

فروحته شد

61

لودركاترپيلار

966

 

 

42GH500

105

891023

فروحته شد

60

لودرولوو

L120E

2005

11000

 

175

891023

فروحته شد

59

لودركوماتسو

WA470-3

2007

5000

 

310

891023

فروحته شد

58

لودركوماتسو

WA470-3

2008

2000

 

330

891023

فروحته شد

57

لودر فوتون

FL958G

2008

1500

 

115

891023

فروحته شد

56

لودركوماتسو(حواله هپكو)

WA470-3

2011

 

 

308

891020

فروحته شد

55

ليفتراك لودرفرانسوي

 

1997

 

 

30

891020

فروحته شد

54

ليفتراك لودرفرانسوي

 

1997

 

 

30

891020

 

53

ليفتراك TCM

2.5

2003

 

 

18

891020

فروحته شد

52

ليفتراك دوو درحد صفر

1.8

1387

 

 

21

891020

 

51

بلدوزر كوماتسو

2006

2006

 

58359

380

891020

 

50

دامپتراك كوماتسو 

325-5

2005

 

 

255

891020

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

49

دامپتراك كوماتسو 

325-6

2005

 

 

255

891020

فروحته شد

48

دامپتراك كوماتسو 

325-6

2005

 

 

255

891020

فروحته شد

47

بيل كوماتسو 

PC300

2003

 

40210

185

891020

فروحته شد

46

بيل كوماتسو 

PC300

2003

 

40211

180

891020

فروحته شد

45

بيل كوماتسو بدون سيستم

PC220-7

2003

 

60184

123

891020

فروحته شد

44

بيل كوماتسو 

PC220-7

2003

 

60186

123

891020

فروحته شد

43

بيل كوماتسو بدون سيستم

PC220-7

2003

 

60188

123

891020

فروحته شد

42

لودر كاترپيلار 

988-B

1991

11030

 

350

891020

 

41

لودر كوماتسو

WA800-1

2005

 

 

560

891020

فروحته شد

40

لودر كوماتسو

WA600-3

2006

 

52290

470

891020

 

39

لودر كوماتسو

WA600-1

2005

 

 

320

891020

فروحته شد

38

لودر كوماتسو

WA500-3

1999

 

 

175

891020

فروحته شد

37

بيل چرخ لاستيكي اطلس 

1602

1362

 

 

30

891020

 

36

بلدوزر كوماتسو

D85

1991

 

29000

95

891015

 

35

بيل ولوو

EC240

2011

 

 

210

891015

فروحته شد

34

بيل ولوو

EC210

2011

 

 

192

891015

فروحته شد

33

لودركوماتسو خشك 

WA470-3

2000

 

 

180

891015

فروحته شد

32

لودر ولوو 

L120

860516

7000

 

160

891015

 

31

بيل كوماتسو

PC200-7

2004

11500

 

130

891015

 

30

بكهو لودر نيوهلند هپكو

LB95

890416

522

 

75

891015

فروحته شد

29

بيل ليبهرچرخ زنجيري هپكو

R900

850615

4000

 

85

891015

فروحته شد

28

لودرچيني  XCMG

ZL930

2005

 

 

60

891014

 

27

لودر كاترپيلار 

950

 

 

 

70

891013

 

26

غلتك هپكوكولردرام درايو

HC100

890428

 

 

80

891013

فروحته شد

25

غلتك هپكوكولردرام درايوصفر

HC100

890428

 

 

85

891013

فروحته شد

رديف

شرح دستگاه

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

24

بيل چرخ زنجيري دوو

220

2002

 

 

95

891011

 

23

لودر كاترپيلار 

966

 

 

 

85

891009

فروحته شد

22

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

HE100

1381

6000

 

73

891009

فروحته شد

21

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

HE100

1384

3000

 

100

891009

فروحته شد

20

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A900

880904

2700

350

115

891009

 

19

ميني لودر

LS185B

1386

2400

 

30

891009

فروحته شد

18

لودرهپكو

HWL65

1386

4000

 

65

891009

فروحته شد

17

ميني لودر بابكت

S160

2008

160

 

30

891009

فروحته شد

16

ميني لودر توماس

 

1996

 

 

18

891009

 

15

گريدر هپكو 

G180

1386

 

 

140

891007

 

14

لودر كاترپيلار 

950

1982

 

 

75

891007

 

13

ميني لودر بابكت

S150

2006

 

 

30

891007

فروحته شد

12

بلدوزر ليبهر هپكو

751

1367

 

 

70

891007

 

11

ميني لودر بابكت

S130

2006

 

 

31

891007

فروحته شد

10

بيل چرخ زنجيري دوو

300

2006

 

 

140

891007

فروحته شد

9

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

HE100

1384

 

 

79

891007

فروحته شد

8

بيل چرخ لاستيكي اطلس 

1304

1372

 

 

50

891007

 

7

بيل چرخ لاستيكي هپكو 

A912

1363

 

 

60

891007

 

6

دريل واگن هيدروليك

ROC512

1386

 

 

40

891007

فروحته شد

5

پمپ بتن شوينگ صفر

3500

2007

 

 

200

891007

فروحته شد

4

بلدوزر كاترپيلار 

D9H

1359

 

 

150

891007

 

3

بلدوزر ليبهر هپكو

PR751

1367

 

 

80

891007

 

2

غلتك اتوي اسفالت 

HR-105B

2006

 

 

45

891007

فروحته شد

1

فينيشرHEPCO

HPF176

2005

 

 

110

891007

فروحته شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 10:5  توسط علی باقری تبار  | 

رديف

شرح دستگاه 

مدل

سال ساخت

ساعت كار 

سريال

ميليون تومان

تاريخ اعلام

ملاحظات

 

بیل چرخ لاستیکی با كولربدون سیستم

HE100B1

2011

0

گارانتي

161/2

900730

هپكو

 

بیل چرخ لاستیکی ليترونيك  ليبهربا كولربدون سيستم

A316

2011

0

گارانتي

178/9

900730

هپكو

 

بیل زنجیری ليترونيك ليبهر باكولر سيستم چكش

R926  

2011

0

گارانتي

244/4

900730

هپكو

 

گريـــــــــــدر

HG180D1

2011

0

گارانتي

259

900730

هپكو

 

غلطك ويبره خودرو

HC100A/C

2011

0

گارانتي

96/2

900730

هپكو

 

غلطك ويبره خودرو با درام درايو

HC100A/CDD

2011

0

گارانتي

102/5

900730

هپكو

 

غلطك ويبره خودرو پاچه فيلي

HCP100A/C

2011

0

گارانتي

105/5

900730

هپكو

 

غلطك ويبره كششي

HC70

2011

0

گارانتي

264/16

900730

هپكو

 

غلطك با موتور هيوندائي

HC45B

2011

0

گارانتي

343/2

900730

هپكو

 

غلتك 9 چرخ لاستيكي اتو آسفالت

HR105B1

2011

0

گارانتي

65/5

900730

هپكو

 

غلتك استاتيكي دوچرخ آهني

HS78

2011

0

گارانتي

50/2

900730

هپكو

 

غلتك ويبره دستي بنزيني 

HC5F

2011

0

گارانتي

9/3

900730

هپكو

 

غلتك ويبره دستي ديزلي 

HC5MD

2011

0

گارانتي

11/3

900730

هپكو

 

غلتك ويبره خودر

EC18(HC13)

2011

0

گارانتي

20/7

900730

هپكو

 

کمپکتور

HPC5

2011

0

گارانتي

1/5

900730

هپكو

 

غلطك بوماگ BOMAG

BW211

2011

0

گارانتي

141/5

900730

هپكو

 

بلدوزر 

D155A-2

2011

0

گارانتي

576/2

900730

هپكو

 

لودرچرخ لاستيكي كوماتسو 

WA470

2011

0

گارانتي

353/6

900730

هپكو

 

لودرچرخ لاستيكي 

WL65

2011

0

گارانتي

100

900730

هپكو

 

بكهو لودربا سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

115

900730

هپكو

 

بكهو لودربدون  سيستم چكش

LB95B1

2011

0

گارانتي

111

900730

هپكو

 

تراکتور

TM6090

2011

0

گارانتي

106/7

900730

هپكو

 

تراکتوربرنج

TC38R

2011

0

گارانتي

21/84

900730

هپكو

 

کــــــمباین 

TC5070

2011

0

گارانتي

192/4

900730

هپكو

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آذر 1390ساعت 12:38  توسط علی باقری تبار  | 

مطالب قدیمی‌تر